วิธีการดูแลรถด้วยตัวเอง

สำหรับคนที่มีรถยนต์ส่วนตัว ไม่เพียงแต่ควรที่จะต้องดูแลภายนอกรถ  Continue reading “วิธีการดูแลรถด้วยตัวเอง”

ตรวจยางรถทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน

หลายครั้งที่เราขับรถออกไป โดยไม่เคยมองยางรถยนต์ของเราเลยแม้แต่นิด นั่นเป็นเรื่องที่ผิด เพราะยางรถยนต์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับรถยนต์ทุกคัน และมีผลต่อการขับขี่ที่ปลอดภัยทั้งของตนเอง และ ผู้อื่น Continue reading “ตรวจยางรถทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน”

เช็คระดับน้ำมันเครื่องและน้ำเบรกด้วยตัวเอง

น้ำมันเครื่องและน้ำมันเบรกสำคัญมากเพราะการขับขี่ที่เกิดอุปสรรค์ไม่สามารถคาดการได้ดังนั้นต้องรู้จักตรวจเช็คก่อนเดินทาง

Continue reading “เช็คระดับน้ำมันเครื่องและน้ำเบรกด้วยตัวเอง”

ถ้าผิดนัดการชำระเงินค่ารถผิดกฎหมายอย่างไร?

กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า  เมื่อฝ่ายผู้เช่าซื้อค้างส่งค่างวด 3 งวด ติด ๆ กัน และฝ่ายผู้ให้เช่าซื้อ (เจ้าของรถ)  ได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ใช้เงินค่างวดที่ค้างชำระภายในระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน  นับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือ

Continue reading “ถ้าผิดนัดการชำระเงินค่ารถผิดกฎหมายอย่างไร?”