อยากมีรถป้ายแดงควรรู้

รถป้ายแดงก็มีสองประเภท คือ เพื่อขาย และ เพื่อซ่อม ป้ายแดงมีระยะเวลากำหนดให้ใช้ได้ในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเอง

car

การใช้ป้ายแดง ใช้ได้เฉพาะกับรถยนต์ที่อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อจดทะเบียนรถ โดยใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อรถหรือใช้งานมาแล้วไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร ต้องมีสมุดคู่มือประจำรถของราชการ ระบุหมดตัวอักษร และ ตัวเลขเดียวกับป้ายทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วย ถ้าฝ่าฝืนจะมีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยจะใช้ได้เฉพาะระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น ถึงพระอาทิตย์ตกเท่านั้น แต่กลางคืนไม่สามารถใช้ได้ แต่ในปัจจุบันก็มีการผ่อนผันได้ เพราะว่ามีความต้องการใช้รถยนต์มากขึ้น ทำให้เกิดความล่าช้าในการออกแผ่นป้ายทะเบียนบ้าง อย่างน้อยเพียงแค่นำหลักฐานซื้อรถยนต์ สำเนาบัตรประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. และ นำรถเบนซ์มือสองเข้ารับบริการตรวจสภาพตามระเบียบกรมขนส่งฯ หรือ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดที่จะไปจดทะเบียนรถยนต์ได้เลย